De zon ging al onder en het water deinde zacht tegen de oever vol stenen. In de waterspiegel van het meer prijkte de kerktoren die zich niet zomaar gewonnen gaf aan haar eigen ontstaan: de cultuur. Misschien kon je de wereld niet bestendig maken, maar je kon er nog altijd wel invloed op uitoefenen. .