Het zwaard! Hector gaf het aan Aias voor een geveinsde vriendschap die uitmondde in de dood. Waarom, vraagt hij zich af, waarom heb ik er nooit iets achter gezocht toen ik voelde dat er iets niet klopte?