‘En wanneer ze dan worden geconfronteerd met wie ze werkelijk zijn, staan ze oog in oog met het oneindige van de natuur, de alles overheersende kracht die ze in laat zien dat ze zelf een eindigheid bezitten.’ Marit gaf me een volgend stukje en mijn moeder haalde het boek met de ‘Monnik aan zee’ uit de kast, legde hem over ons werk heen en liet die prent aan Marit zien. Ik zweeg, maar inwendig was ik trots omdat ik wist wat er komen ging.