Ik zuchtte, zat voorover gebogen in de houten stoel met mijn handen in elkaar geschoven. Caravaggio’s hand die Mattheus had aangewezen werd nogmaals in de lucht gestoken en zette de oorzaak van het trauma in het licht.

Michelangelo Merisi da Caravaggio

Michelangelo Merisi da Caravaggio, luidt zijn volledige naam, maar hij staat kortweg bekend als Caravaggio.  Caravaggio was een Italiaanse meester die leefde van 1571 tot 1610. Caravaggio genoot zijn opleiding tot schilder in Milaan en verhuisde daarna naar Rome. Hij maakte naam als kunstenaar, maar was lichtgevoelig en stond bekend als een gewelddadige man. Hij raakte verwikkeld in een vechtpartij en hoorde het doodvonnis voor moord over hem uitgesproken worden. Daarop vluchtte hij naar Napels waar hij opnieuw ontzag met zijn werk oogstte. In 1610 kwam hij onder verdachte omstandigheden te overlijden. Verschillende rapporten spreken van een overlijden door koorts, maar er in de mystiek rondom zijn sterfte gonst het van geruchten dat hij zijn vermoord door loodvergiftiging.

Zijn werk is typerend door het dramatische gebruik van lichtval en daarmee heeft hij een enorme invloed op de schilderkunst gehad. Zijn geniale toepassing van het licht/donker, beter bekend als  clair-obscur staat bekend als Tenebroso, het woord dat in dit blog centraal staat. Met zijn uiterst donkere schaduwen en heldere lichtbanen, wist hij de cruciale momenten in het leven ongekend te vertolken.