‘Menee Tekeel’, zei ze, en ze vroeg of ik de magie daarin kon horen.’